Günther Digital Kommunikation

Tillsammans med tre kollegor från Citat Solutions startade vi en byrå.

2001 – 2011.

[ Art Director – Delägare]

Västra Götalandsregionen

Ledarskapsdagarna tema: Bemötande

Vårt uppdrag var att ta fram ett digitalt arbetsmaterial som skulle hjälpa cheferna att “sprida budskapet” om bemötande vidare på sina arbetsplatser.

Målgrupp 1: alla chefer på Västra Götalandsregionen.

Målgrupp 2: alla andra som arbetar på VGR.

Syftet var att alla anställda skulle börja tänka/handla mer medvetet när det gäller frågor som; Hur möter vi kunder/patienter?, Hur kommunicerar vi med varandra på ett respektfullt sätt?, Hur lyssnar vi på varandra?, Hur skall vi få människor att känna sig välkomna till våra verksamheter?

Vi tog fram en interaktiv presentation till hjälp för cheferna som skulle inbjuda till diskussion i grupp. Den röda tråden; “vad kan jag göra på min arbetsplats”, övningar och diskussioner för att lära sig att se ut ur kundens/patientens/medarbetarens perspektiv.

Materialet delades ut som present efter ledningsgruppsmötet som ett usb-minne i form av hjärta.

[ några ämnesbilder från presentationen ]

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig!

+46 707 14 48 06

veronica @gyllenstedt.se

[ fyra bilder från vision 2015 – projektion vägg för ledarskapsmöte Sahlgrenska ]

Hallands landsting – Blandat

Webb – innan responsive webdesign