[ Grafisk profil, logotype, koncept, webdesign ]

WireFlow i ny kostym

[  G. April 2018  ]

En tydlig och lättanvänd visuell identitet utgör grunden för att kunna skapa en sammanhållen och effektiv kommunikation i alla kanaler.

Jag försåg Wireflow med en helt ny profil: logotype, diverse trycksaker, vepor och en e-handels hemsida.

En symbol och/eller logotype är den yttersta bäraren av ett företags identitet. Logotyper skall ju finnas med på alla enheter och kanaler där man närvarar. Logotypen skall alltid vara tydlig och läsbar.

Ett måste tycker jag är att en logo skall kunna vara anpassningsbar utan att förlora sin identitet. Liggande, stående och enfärgad. Kan den även vara tydlig i mycket varierande format är det ett extra plus, tänk från husvägg till penna.

^

Blue

#005172 | RGB 0/81/114 | CMYK 100/27/10/56 | Pantone 3025

^

Orange

#ff6e00 | RGB 255/110/0 | CMYK 0/60/100/06 | Pantone 1505

Typsnitt – Roboto

Roboto är ett rent och tydligt geometriskt typsnitt med vänliga öppna kurvor som jag tycker passar mycket bra till ett högtekniskt företag som Wireflow med sin playoff: 
For Engineers – By Engineers

Ett google typsnitt valt för websidan men som också enkelt kan laddas ned till sin dator vid eget framtagande av ppt-presentationer och produktblad i Microsoft Word.

Valde hela familjen men vill helst se Roboto Light till brötext och Roboto Condensed till rubriker.

 

 

Roboto Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Roboto light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz