koncept, idé och design

Som Art Director och Visuell Designer hoppas jag kunna bidra med nya idéer och kanske nya infallsvinklar för att skapa ett visuellt uttryck som passar just er. Ett grafiskt manér med stark igenkänning, en tydlig ton eller helt enkelt genom att skapa ett bra koncept kan jag hjälpa dig att sticka ut från mängden och lyfta ditt varumärke.

Dessutom är jag specialiserad på att organisera webbinnehåll på ett sätt som garanterar att din webbplats inte bara är visuellt tilltalande, utan också enkel att navigera och användarvänlig. Oavsett om du vill skapa en helt ny webbplats från grunden eller ge din nuvarande webbplats en uppfräschning, kan jag hjälpa dig att ge ditt varumärke liv på ett sätt som engagerar din publik.

Grafisk form och identitet

Ert varumärke definieras inte bara genom en logotyp. Det är personerna i ditt företag och innehållet i ert erbjudande som gör ert varumärke starkt. En grafisk profilering syftar till att hitta rätt känsla i de olika visuella byggstenarna som är kopplat till de värden ni vill förknippas med. Praktiskt består en grafisk profil av typsnitt, färger, bildmaner och dekorelement som kompletterar er logotyp i er visuella kommunikation.

Logotyper

En symbol och/eller logotype är den yttersta bäraren av ett företags identitet. Logotyper skall ju finnas med på alla enheter och kanaler där ni närvarar. Logotypen skall alltid vara tydlig och läsbar. Är en logotyp ordentligt grundad, genomarbetad och förankrad i din varumärkesplattform håller den under lång tid.

Webb, digital design

Jag gör webbsidor som är byggda specifikt för ditt företag och identitet. En snygg användarvänlig design så din besökare får rätt upplevelse och gör det du vill de skall göra när de är där. Design är ju inte bara utseende när det gäller webb utan också relevant innehåll och inte minst funktion. Praktiskt kan jag också anpassa sidan så att du själv kan göra enklare uppdateringar efter lansering.

UX-design och CRO

UX, User experience – om användarens upplevelse, att webben är enkel att förstå och navigera i så att besökaren vill tillbringa tid där. En webb med en bra UX-design ger dig en nöjd besökare med en positiv bild av ditt varumärke och fler konverteringar.

CRO, Conversion Rate Optimization – om att öka konverteringsgraden på din webb, alltså att besökaren gör det du vill dom skall göra. Om du motiverar dina besökare så jobbar webben hela tiden för din verksamhet.

Presentationer

En presentation skall stärka en talare, inte användas som krycka. En presentation är storytelling anpassat i lika delar till den som talar som identitetsbärare av företagets kärnvärden.

Från det mindre säljmötet till det stora globala eventet använder man ofta Powerpoint. En powerpoint behöver inte se ut som en ”powerpoint”, behöver inte ens göras i powerpoint, men det är en praktisk paketering.

Trycksaker

Tryckta produkter, allt från brevpapper till årsredovisningar, tidningar och skyltar. När du varit på kundbesök kan det vara mycket effektivt att lämna kvar en folder eller broschyr istället för att bara referera till er webb. Om inte annat för att locka till er hemsida om konvertering skall ske där. Ett möte i större fomat IRL är mässor där ni måste synas för att någon skall stanna just vid er monter. En bra upplevelse här är lika viktigt som känslan när dom kommer till ert kontor och/eller er hemsida.

COLLEGOR OCH EXPERTER

Kräver ditt uppdrag större kapacitet och kompletterande kompetens tar jag kontakt med mitt nätverk.

“Most people make the mistake of thinking design is what it looks like. That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is – how it works.

– Steve Jobs –

arbetsgång

Art Direction, Grafisk Design, Webdesign – se mig även gärna som en kollega och bollplank genom hela er process.

Behov

Vad är er nuvarandestatus?

Strategi
Innehåll

NÄR? – VAR? – HUR?

INSIKT

Research om företaget, produkten, omvärlden och målgruppen/personas 

Koncept, Idé, förslag 

VETA – KÄNNA – GÖRA

l

VISUAL DESIGN

Ditt varumärkes upplevelse online/offline 

Editorial, corporate, storyboard, UX, wireframes, annonser, innehåll, foto/bild

GENOMFÖRANDE

Programvaror jag jobbar i

Adobe:
Indesign, Photoshop, Illustrator

WordPress:
Divitheme, Elmentor m.m.

Powerpoint, Keynote

koncept, idé och design

”Koncept, idé och design” är viktiga element inom reklam och media samt i företagsvärlden. Dessa tre termer är ofta sammanvävda men har sina egna specifika roller och betydelser:

Koncept

Detta representerar den övergripande tanken eller kärnan i en kampanj, produkt eller tjänst. Konceptet kan vara en grundläggande idé som ligger till grund för hela projektet. Det innefattar vanligtvis den grundläggande visionen eller strategin som styr skapandet av en reklamkampanj, ett varumärke eller en produkt

idé

Idén är en konkretisering av konceptet. Det är en specifik tanke eller plan som utvecklas från det övergripande konceptet och kan vara den kreativa implementationen av konceptet. Idén kan innebära olika aspekter som till exempel budskap, storytelling, eller specifika kreativa element som används för att kommunicera konceptet till målgruppen

 

Design

Designen är den visuella eller strukturella aspekten av ett projekt. Det är hur konceptet och idén faktiskt materialiseras i form av layout, grafik, färgval, typografi, och andra visuella element. Designen är det som gör att konceptet och idén blir konkreta och attraktiva för målgruppen

Dessa tre delar är tätt sammanflätade och arbetar ofta i symbios för att skapa effektiva, lockande och meningsfulla kampanjer, produkter eller tjänster inom reklam, media och företagsvärlden. Att förstå och balansera dessa element är viktigt för att skapa kommunikation som når och engagerar målgruppen på ett övertygande sätt.

Curriculum vitae

Om du veta lite mer om vem jag är och vilka jag haft nöjet att arbeta med under åren.

arbetsgång

Art Direction, Grafisk Design, Webdesign – se mig även gärna som en kollega och bollplank genom hela er process.

Behov

Vad är er nuvarandestatus?

Strategi
Innehåll

NÄR? – VAR? – HUR?

INSIKT

Research om företaget, produkten, omvärlden och målgruppen/personas 

Koncept, Idé, förslag 

VETA – KÄNNA – GÖRA

l

VISUAL DESIGN

Ditt varumärkes upplevelse online/offline 

Editorial, corporate, storyboard, UX, wireframes, annonser, innehåll, foto/bild

GENOMFÖRANDE

Programvaror jag jobbar i

Adobe:
Indesign, Photoshop, Illustrator

WordPress:
Divitheme, Elmentor m.m.

Powerpoint, Keynote

”Koncept, idé och design”
är viktiga element inom reklam och media samt i företagsvärlden. Dessa tre termer är ofta sammanvävda men har sina egna specifika roller och betydelser:

Koncept

Detta representerar den övergripande tanken eller kärnan i en kampanj, produkt eller tjänst. Konceptet kan vara en grundläggande idé som ligger till grund för hela projektet. Det innefattar vanligtvis den grundläggande visionen eller strategin som styr skapandet av en reklamkampanj, ett varumärke eller en produkt

idé

Idén är en konkretisering av konceptet. Det är en specifik tanke eller plan som utvecklas från det övergripande konceptet och kan vara den kreativa implementationen av konceptet. Idén kan innebära olika aspekter som till exempel budskap, storytelling, eller specifika kreativa element som används för att kommunicera konceptet till målgruppen

 

Design

Designen är den visuella eller strukturella aspekten av ett projekt. Det är hur konceptet och idén faktiskt materialiseras i form av layout, grafik, färgval, typografi, och andra visuella element. Designen är det som gör att konceptet och idén blir konkreta och attraktiva för målgruppen

Dessa tre delar är tätt sammanflätade och arbetar ofta i symbios för att skapa effektiva, lockande och meningsfulla kampanjer, produkter eller tjänster inom reklam, media och företagsvärlden. Att förstå och balansera dessa element är viktigt för att skapa kommunikation som når och engagerar målgruppen på ett övertygande sätt.

Curriculum vitae

Om du veta lite mer om vem jag är och vilka jag haft nöjet att arbeta med under åren.