Minerva Group

[ 2015–16 ]

Minerva CLP och Minerva Accademy slogs ihop. Som de flesta tjänsteföretag ville man tala om allt med följd att det var otroligt spretigt och för besökaren mycket rörigt.

Mitt första steg i processen var att bena ut deras affär.

Delade sedan upp deras erbjudande i olika affärsområden. Minerva kan nu på ett lätt sätt lägga till fler utbildningar under respektive affärsområde utan att det blir rörigt.

Sidan är förberedd för en framtida större fokusering på content marketing, + att besökaren på ett lätt sätt ska kunna se vilka erbjudanden dom har och dela med sig av dessa. Plus att alla vägar skall leda till kontakt.