Pitch | Content Marketing | Stenspecialisterna | DRVR2014

Vad är Content Marketing?

Det är som namnet antyder marknadsföring med innehåll och naturligtvis skulle även en broschyr kunna svara för detta. Men bara till det yttre.

Idén med content marketing går djupare än att bara producera ett innehåll, det handlar om att producera ett innehåll som i sig är värdefullt för målgruppen (lärorikt, informativt, underhållande).
Att skapa ett extra värde för kunder, klienter, partners och kanske även till samhället i stort.

Att Stenspecialisterna är en organisation av flera företag i syfte att förbättra sina villkor gör att de skulle ha en unik möjlighet att med hög trovärdighet kunna utnyttja denna möjlighet till kommunikation med alla sina målgrupper. Resultatet skulle kunna bli att inte bara skapa utan upprätthålla en kund-relation. Dessutom skulle de kunna få en hög kännedom om sin direkta målgrupp samtidigt som de engagerar sig i sin indirekta målgrupp.

Allt för att de skulle långsiktigt kunna bygga en relation och öka lojaliteten till sig själva som just …Stenspecialister.

Vill du bolla dina tankar om Content Marketing även på nätet?

Välkommen att ta kontakt 🙂

Bra Content Marketing:

  • skapar innehåll som verkligen ökar värdet, gör nytta för målgruppen
  • tips och råd som löser problem
  • underhåller och engagerar
  • inspirerar och utmanar
  • utgår från målgruppens behov

Kommunikation på mottagarens villkor:

  • bygger förtroendekapital
  • bygger kommunikationskapital
  • redaktionellt material skapar högre trovärdighet än ”reklam”
  • kommunikation som skapar värde för mottagaren signalerar positiva egenskaper hos varumärket