Hej!

Allt börjar med ett möte, över en kaffe eller i telefonen. Här berättar du vad du behöver hjälp med. Första mötet är alltid förbehållslöst så det är helt ok ifall du inte vet vad du skall börja med.

Om du redan har en komplett brief och ungefärlig budget färdig att ge mig så hoppar vi steg 02, 03 och ses igen vid steg 04 – jag presenterar ett förslag.

Uppstartsmöte

Nu startar vi projektet. Du är experten om din produkt eller tjänst. Jag har på min sida gjort en snabbkoll av ditt företag/tjänst och din marknad.

Vi skall nu dra upp ungefärliga riktlinjer om omfattning, enheter och ifall vi behöver ta in en tredje part med expertkunskap. Här är bra om du har en ungefärlig uppskattning av vilken budget du har att röra dig med.

Insikt och kreativitet

Nu är det dags för mig att ta fram förslag. Nu kommer jag dyka djupare göra research om ditt företag/produkt/tjänst och inte minst förstå din målgrupp.

Jag presterar bäst om du ser mig som en tillfällig arbetskamrat och strategiskt bollplank. Ju mer jag lär känna ditt företag och er målgrupp ju mer träffsäker blir jag.

Presentation

Här kommer projektet att ha utvecklats, många goda idéer om fler saker som kan vara bra har dykt upp. Om du varit delaktig i idé och design processen vet du riktningen men mitt arbete är att se det du kanske inte tänkt på och ta det ett steg till.

Om du lämnat en detaljerad brief och vet vad du vill hoppas jag på att ge dig en överaskning som ändå känns helt självklar. 

Produktion

Nu skall vi förverkliga våra idéer. Skulle ditt uppdrag kräva större kapacitet och kompletterande kompetens tar jag kontakt med mitt nätverk. Här kan jag agera projektledare samtidigt som designer mot tredje part om du skulle vilja det.

Hej hopp, vi hörs!

AD/Visual Designer
+46 707 14 48 06
veronica@gyllenstedt.se